Instructies voor het aanleveren van drukwerk

Hieronder treft u onze specificaties aan voor het aanleveren van bestanden voor drukwerk
Voor een eindresultaat dat aansluit bij de verwachtingen, is een goede aanlevering van het materiaal van essentieel belang.
Daarom hebben wij een aantal voorwaarden opgesteld voor het correct aanleveren van drukwerk bestanden.
Wij kunnen de opdracht goed, snel en efficiënt verwerken en een optimale kwaliteit garanderen als het materiaal aan de onderstaande voorwaarden voldoet.

Digitale bestanden

Onze fabrikanten maken intensief gebruik van de volgende Adobe programma's:

 • Adobe InDesign CS5
 • Adobe Photoshop CS5
 • Adobe Illustrator CS5
 • Adobe Acrobat Professional

Het bestand hoeft niet in één van deze programma's gemaakt te zijn, maar moet hier wel in kunnen worden geopend. Zogenaamde EPS- en vector-bestanden kunnen bijna altijd probleemloos worden verwerkt. Mocht u deze bestanden uit een ander programma exporteren, dan kan het zijn dat deze niet bruikbaar meer zijn.
Niet elk software pakket kan namelijk een valide EPS bestand genereren.
Microsoft Word en Excel zijn tekstverwerkingsprogramma's en moeten ook zo gebruikt worden. Ze zijn niet geschikt om drukklare bestanden in kleur te vervaardigen.
Logo's, illustraties en foto's die in Microsoft Word geplaatst zijn, moeten als losse bestanden aangeleverd worden. Werkt u met andere programma's, neem dan contact met ons op om af te stemmen hoe u het materiaal het beste kunt aanleveren.
Omschrijf in de naamgeving van de bestanden duidelijk om wel project het gaat.

Beeldmateriaal

Bij het gebruik van bitmap beeldmateriaal (foto's, illustraties, scans, etc.) is zowel de resolutie als het formaat van belang. In drukwerk moet beeldmateriaal minimaal een resolutie van 250 dpi hebben op ware grootte, omdat dit bitmap afbeeldingen zijn. Hoe hoger de eindresolutie des te beter de kwaliteit van de afbeelding in het drukwerk zal zijn. De optimale resolutie van het beeldmateriaal in de uiteindelijke afmeting is 250 tot 300 dpi. Beeldmateriaal met een resolutie van minder dan 250 dpi op ware grootte is voor drukwerk niet bruikbaar!

Bruikbare bestandsformaten

Over het algemeen is het aanleveren van beeldmateriaal heel eenvoudig. Deze bestandsformaten kunnen wij probleemloos verwerken:

 • JPEG (minimale kwaliteit: 8 Hoog)
 • TIFF (Mac, géén LZW compressie)
 • PICT
 • PSD
 • Photoshop EPS

Kleuren

Fullcolour drukwerk wordt omgezet naar CMYK. Indien er gedrukt moet worden in steunkleuren, geef dit dan duidelijk aan.
De kleuren kunnen aangegeven worden als Pantone (PMS) of fullcolour (CMYK).
Lever originele bestanden aan, zoals u die van een ontwerper, fotograaf of drukkerij gekregen heeft. Alle geplaatste foto's, logo's, illustraties en lettertypes dienen afzonderlijk aangeleverd te worden.
Afbeeldingen uit het internet hebben een resolutie van 72 dpi en voldoen hiermee niet aan de eisen voor drukwerk.
Programma's als Microsoft Word, Excel of Powerpoint zijn niet geschikt om beeldmateriaal te maken en aan te leveren. Beeldmateriaal dat geplaatst is in een Word document is dus niet bruikbaar en moet separaat aangeleverd worden.

Teksten

Je kunt teksten digitaal aanleveren op de volgende manieren:

 • Microsoft Word tekstbestanden
 • Microsoft Excel (tabellen)

Aangeleverde tekstbestanden worden geconverteerd naar platte tekst om formatteringsproblemen te voorkomen. Daarmee wordt de complete opmaak uit de bestanden verwijderd. Deze opmaak wordt daarna in onze grafische opmaakprogramma's nagemaakt en wij gebruiken hiervoor de aangeleverde tekstbestanden puur als referentie. Lever altijd een PDF mee waarin we de gewenste opmaak kunnen zien.
Lees de teksten goed na voordat je ze aan ons aanlevert, of laat de automatische spellingscontrole van Microsoft Word zijn werk doen. Correcties doorvoeren in de reeds opgemaakte bestanden is onnodig kostbaar.

De opmaak moet aangeleverd worden op de stansmes tekeningen die door ons werden aangeleverd.

Aanlevermedia

Bestanden kun je aanleveren op alle gangbare media zoals een USB stick, externe harddisk, per email of via een online cloud service. De grootte van de bestanden die via email aangeleverd kunnen worden is afhankelijk van uw e-mail provider, voor veel providers geldt een maximum.
Indien u de bestanden gecomprimeerd aanlevert (zip, rar of 7z), moet het bestand open zijn (zonder wachtwoord).

Grote bestanden aanleveren

Voor het aanleveren van grotere bestanden adviseren we WeTransfer te gebruiken.
Hiervoor zijn geen registratie en kosten vereist, dus kunt u op die manier gemakkelijk bestanden aanleveren.

Aan het laden
Aan het laden