Welkom

TradeMax is een innovatief concept in verpakkingsmaterialen. Een concept dat wordt gevoed door fabrikanten uit de hele wereld, dat wordt uitgedragen door een select aantal specialisten in verpakkingsmaterialen in Europa en dat zich richt op de industriële en agrarische gebruiker.

De basis voor dit unieke concept wordt gevormd door eBag. Dat is een geavanceerd multi-user platform, waarbinnen fabrikanten, transporteurs, toeleveranciers en eindgebruikers op transparante wijze met elkaar communiceren en samenwerken.

Over TradeMax

Hoe kunnen we, met de toenemende mondialisering in de handel in verpakkingsmaterialen, de lokale vraag optimaal afstemmen op het internationale aanbod?

Bovenstaande vraag lag ten grondslag aan het initiatief van enkele toonaangevende Europese verpakkingsspecialisten(zie deelnemers) om samen een logistiek concept te ontwikkelen.

TradeMax werd het antwoord op die vraag. Een samenwerkingsverband op logistiek en voorraadtechnisch niveau tussen zelfstandig opererende specialisten, die gezamenlijk een enorm breed assortiment verpakkingsmaterialen vermarkten.

Ontdek wat TradeMax te bieden heeft

De kracht van TradeMax als merk, als logistiek concept, als innovatieve manier van denken en doen, is dat het economische en logistieke voordelen heeft voor alle participanten in de keten:

  1. De dragers van het concept, de Europese verpakkingsspecialisten, kunnen scherpe leveringsvoorwaarden hanteren, ook voor relatief kleine opdrachten. Via een geautomatiseerd systeem (eBag) bundelen zij namelijk hun inkopen. Daarbij blijven overigens de persoonlijke contacten en afspraken tussen participanten onderling gehandhaafd.
  2. Fabrikanten zien hun afzetpotentieel significant groeien. TradeMax is een overkoepelend merk voor de gehele Europese markt. Een merk dat wordt uitgedragen door een toenemend aantal nationaal en regionaal opererende specialisten, die hun kleine en grote bestellingen combineren tot één bulkopdracht. Met voor de fabrikant als bijkomend voordeel een reductie van het aantal administratieve en logistieke handelingen.
  3. De eindgebruiker, de industriële en agrarische afnemer van verpakkingsmaterialen, profiteert wellicht het meest van TradeMax. De vaste, vertrouwde leverancier heeft namelijk haar logistieke en commerciële dienstverlening met deelname in TradeMax danig opgewaardeerd. Dat betekent concreet: veel kennis, een breed assortiment, stabiele kwaliteit, snelle levering en een marktconforme prijs.

Service

Alle deelnemers in TradeMax werken met een eigen team van verpakkingsspecialisten. Dat zijn betrokken adviseurs die de lokale, regionale of nationale markt bij uitstek kennen. Zij kunnen hun agrarische en industriële klanten dan ook een gefundeerd plaats- en productgebonden advies geven.

Uitgangspunt in het hele TradeMax concept is het optimaliseren van de dienstverlening aan industriële en agrarische afnemers van verpakkingsmaterialen. Dat gebeurt in de vorm van een stuk kennisoverdracht: TradeMax als internationaal netwerk van specialisten die bij elkaar opgeteld enorm veel kennis en ervaring in huis hebben in het leveren van verpakkingsoplossingen. Dat betekent onder meer dat klanten nooit vergeefs een beroep hoeven doen op hun persoonlijke adviseur.

Transport en logistiek

Aan de basis van de totstandkoming van TradeMax lag de wens bij een aantal individuele specialisten in verpakkingsmaterialen om de Europese vraag beter af te stemmen op het internationale aanbod. Om klant en fabrikant feitelijk dichter bij elkaar te brengen en op die manier een meerwaarde te geven aan de eigen rol als adviseur.

Dat heeft geresulteerd in de ontwikkeling van een innovatief logistiek concept, dat als zodanig ook gezamenlijk naar de markt toe wordt uitgedragen. Als een merk. Als een unieke vorm van samenwerking tussen fabrikanten, toeleveranciers en gebruikers.

Die samenwerking heeft zijn beslag gekregen in een geavanceerd orderverwerkingssysteem (eBag), dat als grote voordeel heeft dat het de logistieke en voorraadtechnische processen in de keten optimaal op elkaar afstemt.

Kwaliteitswaarborg

TradeMax is een merk dat wordt uitgedragen door een select aantal Europese specialisten in verpakkingsmaterialen, die gezamenlijk hun inkopen verzorgen bij prestigieuze of ambitieuze fabrikanten verspreid over de wereld.

De kracht van het merk is dat feitelijk iedere specialist en fabrikant het merk mee gestalte kan geven. Iedere specialist in verpakkingsmaterialen kan op elk gewenst moment in het concept instappen. Op voorwaarde dat deze het merk een duidelijke meerwaarde geeft. Bijvoorbeeld door als adviseur een segment van de markt of een regio te bedienen. Of door als fabrikant het gezamenlijke assortiment te verbreden of verdiepen.

Het zijn ook de specialisten gezamenlijk die de kracht en kwaliteit van het merk TradeMax bewaken. Dat doen zij door kennis te delen, verfrissende verpakkingsoplossingen aan te dragen, snelle levertijden te hanteren en een hoge, stabiele productkwaliteit te garanderen.

Innovatie

Innoveren is geen doel op zich van TradeMax. Het is een proces dat plaatsvindt en voortkomt vanuit een behoefte bij de afnemers. Een behoefte aan productalternatieven en vernieuwing, zowel in functionaliteit als in uitstraling.

Maar om te kunnen innoveren heb je kennis nodig. Kennis van materialen, van toepassingen en van de markt. En dat is nu juist de kracht van TradeMax: door individuele krachten en kennis van participanten en fabrikanten te bundelen, kan zij als collectief sterk inzetten op innovatie.

Dat maakt dat TradeMax als merk een andere rol invult dan de individuele specialisten, een aanvullende rol. Als een collectief dat verpakkingsoplossingen aanbiedt in plaats van sec materialen.

Logistieke dienstverlening

Wij bieden hen een hoogwaardige aanvullende logistieke dienstverlening, zoals het op afroep beschikbaar houden van producten voor just in time leveringen (JIT).

Online beheer met eBag

eBag is een geavanceerd ordersysteem in de cloud waarop netwerkorganisatie TradeMax draait. Een geavanceerd en alomvattend ordersysteem waar fabrikanten, toeleveranciers, transporteurs en gebruikers hun deel van het logistieke en commerciële proces beheren en op dat van de ander afstemmen.

eBag is een multi-user gereedschap met volop voordelen voor de gebruikers:

    - Uitschakeling van traditionele communicatielijnen
    - Bevordert zorgvuldigheid-Sluit fouten en vergissingen (nagenoeg) uit
    - Besparing in tijd en geld
    - 24/7 realtime informatie
Aan het laden
Aan het laden